MontAir Chrudim spol. s .r.o.

Práce realizované vrtulníkem

 • Giltek Praha

Bloková montáž trojbokého stožáru výšky 65 m pro mobilní telefony

 • CEVA Prachovice
Demontáž staré ocelové konstrukce budovy
 • ELEKTROTRANS Praha
Bloková montáž stožárů VVN (výška až 60 m) včetně tažení pomocných lan pro vodiče
 • Spalovna Malešice Praha
Doprava a usazení OK na korunu komína - výška 160 m
 • ČKD Praha
Doprava OK na střechu KCP Praha - Pankrác
 • RaN Slušovice
Výstavba základové stanice Eurotelu v nepřístupném terénu nad řekou Labe u Ústí nad Labem
 • SEG Plzeň
Výstavba stožárů el. vedení v nepřístupném bažinatém terénu
 • Novtex Ostrava
Doprava pomocné OK na komín v NH Ostrava - 100 m
 • Mariánskohorská Ostrava
Demontáž a montáž 14 m dlouhých komínových výdechů v elektrárně Tisová
 • Strahovský klášter Praha
Snesení křížů z věží kostela Strahovského kláštera
 • Steso Rakovník
Doprava klimatizačních jednotek na střechu hotelu Hilton v Praze
 • Excon Praha
Výstavba anténních stožárů pro Eurotel Praha (cca 15 ks)
 • Tesla Praha
Demontáž a montáž laminátového anténního nástavce na televizní vysílač Ještěd Liberec
 • Gema Semily
Doprava materiálu na opravu jezu v Semilech
 • ČEZ Elektrárna Ledvice
Montáž a doprava materiálu na střešní nástavbu a zastřešení bloků elektrárny Ledvice
 • Mannesmann Praha
Montáž střešní nástavby na Václavském náměstí v Praze na dům “Koruna”
 • Škoda Klatovy
Montáž komínu výšky 60 m ve Škodě Plzeň
 • Dietrich-Ungerman Praha
Výměna klimatizačních jednotek na IH International Praha
 • České radiokomunikace
Doprava cívky s kabelem na TV Praha město. Výška 220 m - délka podvěsu 100 m !!!
 • Preming Chrudim
Montáž ocelové konstrukce administrativní nástavby na střeše DBK Praha
 • České radiokomunikace Praha
Montáž anténního stožáru na vysílači Brno - Hády
 • Teplotechna Praha
Montáž pomocného roštu na komín 270 m v elektrárně Mělník